Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Bazy danych - techniki zaawansowane

Cel

Przekazanie wiedzy z zakresu zaawansowanych technik projektowania i wdrażania systemów bazodanowych. Elementy zarządzania bazami danych, optymalizacji działania oraz zaawansowanego wyszukiwania danych.

Opis

???

Wymagania

Znajomość podstaw relacyjnych systemów bazodanowych oraz programowania strukturalnego. Przydatna znajomość programowania obiektowego oraz obiektowej analizy problemu.

Bibliografia

 1. Shamkant B. Navathe, Ramez Elmasri: „Wprowadzenie do systemów baz danych”, Helion, 2004
 2. „Systemy baz danych - projektowanie, wdrażanie i zarządzanie w praktyce”, Tom 1 i 2, Read Me, 2004
 3. \"SQL Zaawansowane techniki programowania\". Joe Celko, Wydawnictwo MIKOM, 1999
 4. Hugh E. Williams, David Lane: “PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe”, Helion, 2004
 5. Joseph Schmuller: „UML dla każdego”, Helion, 2003
 6. \"Modelowanie danych\" Sharon Allen, Wydawnictwo Helion, 2006

Metody oceny

Ostateczna ocena liczona jest jako średnia ważona z ocen cząstkowych, przy jednoczesnym warunku uzyskania wszystkich składowych ocen pozytywnych:
Laboratorium: Ocena z zadań cząstkowych. Waga: 0.4
Projekt: Ocena wykonanego zadania projektowego. Waga: 0.6

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
2 Administracja bazą danych Realizacja zadania związanego z zarządzaniem bazą danych. Studenci będą mieli za zadanie wykonać: aktualizację danych według zadanego planu, oszacowanie obciążenia bazy danych, wykonać replikę bazy oraz wyszukać dane niespełniające więzów integralności.
3
3 Podstawy relacyjnych baz danych Powtórzenie matweriału z podstawowego zakresy dotyczącego relacyjnych systemów bazodanowych. Baza danych i system zarządzania bazą danych, architektura, ogólne właświości. Koncepcyjne modelowanie danych. Model związków encji. Typy modeli danych. Model relacyjny. Normalizacja baz danych.
0
1 Podstawy relacyjnych baz danych Wykład wprowadzający, którego celem jest podsumowanie podstawowych zagadniej z zakresu relacyjnych baz danych. Bazy danych oraz systemy zarządzania bazami danych - podstawowe pojęcia, właściwości, klasyfikacja. Koncepcyjne modelowanie danych oraz model związków encji. Właściwości relacyjnego modelu danych. Tworzenie projektu logicznego i fizycznego bazy danych. Podstawy języka SQL.
W 2
2 Modelowanie danych Prezentacja wybranych zagadnień związanych z modelowaniem danych. Cykl istnienia danych. Reguły Codda i normalizacja. Analiza logiczna i fizyczna. Modelowanie procesów biznesowych. Przekształcanie modelu logicznego w fizyczny. Metadane. W 2
3 Projektowanie i zarządzanie bazą danych Zaawansowane techniki projektowanie baz danych. Definiowanie kluczy i indeksowanie. Analiza wydajnościowa bazy danych. Definiowanie i optymalizacja perspektyw. Obsługa procedur składowanych i transakcji. Fizyczna struktura bazy danych. W 2
4 Zaawansowane techniki SQL Algebra relacyjna i rachunek krotek. Asercje. Podzapytania. Zaawansowane wyszukiwanie danych przy wykorzystaniu SQL: predykaty, operacje na zbiorach, podzbiory, drzewa i grafy. Zagadnienia optymalizacji zapytań. Koncepcja hurtowni danych.
W 4
1 Zaawansowane wyszukiwanie danych Ćwiczenie polegające na wykorzystaniu zaawansowanych technik języka SQL do zaawansowanego wyszukiwania danych. Studenci dostaną do realizacji trzy złożone zadania związane z analizą danych zapisanych w dostarczonej bazie danych. Ich zadaniem będzie skonstrułowanie odpowiednich zapytań oraz przedstawienie uzyskanych wyników analizy.
L 3
2 Zarządzanie bazą danych Studenci będą mieli za zadanie wykonać podstawowe operacje związanie z zarządzaniem bazą danych (wykonanie kopii bezpieczeństwa, monitorowanie obciążenia) oraz złożoną operację związaną z wyszukiwaniem niespójnych danych oraz wykonaniem aktualizacji danych zgodnie z zadanym scenariuszem.
L 3
3 Analiza modelu złożonej aplikacji bazodanowej Celem ćwiczenia jest samodzielne wykonanie przez studentów analizy projektu logicznego złożonej bazy danych, w kórej są specjalnie wprowadzone błędne rozwiązania. Zadanie polega na wyszukaniu i opisaniu jak największej liszby "nieprawidłowości".
L 4
1 Analiza, projekt i uruchomienie złożonej bazy danych W ramach projektu studenci otrzymają opis złożonego pocesu biznesowego, dla któego będą realizować bazę danych oraz wybrane elementy aplikacji kienckich wykorzystywanych do zaawansowanego przeszukiwania danych. W ramach projektu realizowane będą następujące etapy:
 • modelowanie danych,
 • projekt i implementacja bazy danych,
 • uzupełnienie bazy sztucznymi danymi oraz testy wydajnościowe,
 • optymalizację bazy danych,
 • uruchomienie wybranych mechanizmów raportujących.
Projekt realizowany będzie w 2-3 osobowych grupach. Zadania podzielone zostaną na dwa etapy, z których każdy będzie niezależnie oceniany.
P 10
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska