Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

System studiowania

Specjalność Informatyka Przemysłowa realizowana jest w ramach studiów odbywających się w systemie dwustopniowym, w pełni zgodnym z wymaganiami Procesu Bolońskiego. Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów, i składają się z 2500 godzin zajęć dydaktycznych oraz 210 punktów ECTS. Studia magisterskie składają się odpowiednio z 3 semestrów 900 godzin oraz 90 punktów ECTS.

Lista przedmiotów stopnia II

Poniżej zamieszczono listę przedmiotów charakterystycznych dla Specjalności Informatyka Przemysłowa realizowanych w ramach studiów II stopnia (magisterskich). Oprócz tych zajęć w planie studiów znajdują się oczywiście przedmioty wspólne prowadzone na Wydziale Mechatroniki dla wszystkich specjalności kierunku Automatyka i Robotyka.

Semestr Przedmiot Liczba godzin
1 Zaawansowane techniki programowania W / P 15 / 15
  Zarządzanie projektem informatycznym W / C / P 15 / 12 / 4
2 Bazy danych - techniki zaawansowane W / L / P 10 / 10 / 10
3 Interfejs człowiek-maszyna W / L / P 8 / 7 / 15
  Odkrywanie wiedzy
(wariantowy)
W / L 15 / 15
  Projektowanie systemów osadzonych
(wariantowy)
W / L 15 / 15
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska