Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Systemy inf. w przemyśle

Cel

zapoznanie z aplikacjami do modelowania i symulacji dynamicznych procesów biznesowych.

Opis

Podejście procesowe - co to jest proces. Ciąg czynności i jego przykład - Łańcuch dostaw. Logistyka i jej wymagania. Zarządzanie procesami, diagramy podstawowe. Modelowanie procesów biznesowych. Koncepcja ARIS. Elementy opisujące funkcjonowanie firmy. Perspektywy - danych, funkcji, organizacji, procesów. Poziomy opisu w ramach perspektywy. Korzyści perspektyw. Typy modeli. Atrybuty modeli. Systemy klasy MRP i MRP II. Systemy ERP. Przykłady aplikacji i konfiguracji komercyjnych systemów MRP i ERP.

Wymagania

Ukończony kurs systemów operacyjnych, sterowanie procesów dyskretnych

Bibliografia

Metody oceny

Wykład kończy się kolokwium zaliczeniowym. Zaliczenie laboratorium następuje na podstawie sumy punktów zebranych w jego trakcie.

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 zapoznanie z aplikacjami do modelowania i symulacji dynamicznych procesów biznesowych. Opis ćwiczenia: ćwiczenie składa się z dwóch, każdy z nich dotyczy innej aplikacji do modelowania procesów biznesowych.
Moduły:
  1. Moduł aplikacji Powersim. Celem laboratorium jest przedstawienie funkcjonalności aplikacji Powersim do modelowania dynamicznych procesów biznesowych. W ramach laboratorium studenci wykonają model wprowadzenia nowego produktu na rynek w oparciu o standardowy model rozprzestrzeniania się epidemii SI.
  2. Moduł aplikacji Simulink. Celem laboratorium jest analiza rodziny modeli procesów łancucha dostaw IOBPCS. W oparciu o aplikację Simulink do modelowania układów dynamicznych studenci opracują, a następnie przeanalizują różne modele procesów łańcucha dostaw z rodziny modeli IOBPCS. W ramach ćwiczenia różne strategie zarządzania zapasami, produkcją oraz różne modele prognozowania zapotrzebowania będą przestudiowane.
L 6
2 Harmonogramowanie procesów Opis ćwiczenia: wyznaczyć za pomocą systemu Preactor system obsługi złożony z dwóch stanowisk. Zadania są obsługiwane kolejno na dwóch stanowiskach, najpierw na pierwszym, następnie na drugim. Każde stanowisko może obsługiwać tylko jedno zadanie. Każde stanowisko posiada bufor do kolejkowania zadań, przy czym pierwszy bufor jest nieograniczony, natomiast drugi ma pojemność b2 oraz zachowuje kolejność zadań, czyli realizuje FIFO.
L 4
3 Konfigurowanie systemu klasy ERP Zapoznanie z podstawowymi modułami systemu klasy ERP na przykładzie systemu Microsoft Dynamics.
Opis ćwiczenia: ćwiczenie składa się z kilku modułów, każdy z nich dotyczy innego aspektu modelowania części łańcucha dostaw z uwzględnieniem części produkcyjnej łańcucha dostaw.
L 5
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska