Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Systemy automatyki

Cel

Znajomość różnych typów systemów automatyki. Umiejętność doboru systemu automatyki do automatyzowanej instalacji technologicznej

Opis

Struktury funkcjonalne i sprzętowe systemów automatyki. Rodzaje systemów automatyki. Języki programowania, rozwiązania sieciowe. Urządzenia sterujące. Systemy monitorowania. Systemy zintegrowane. Systemy typu SCADA + PLC. Systemy typu softcontrol. Kierunki rozwoju

Wymagania

Wymagana ogólna znajomość zagadnień wykładanych w przedmiotach: podstawy automatyki, przetwarzanie sygnałów, sterowanie procesami ciągłymi, sterowanie procesami dyskretnymi.

Bibliografia

  1. Materiały na stronie Instytutu Automatyki i Robotyki
  2. Katalogi firmowe poszczególnych systemów
  3. Trybus. Regulatory wielofunkcyjne. WNT, Warszawa, 1992.

Metody oceny

Przedmiot kończy się egzaminem. Zaliczenie laboratorium na podstawie ocen z ćwiczeń laboratoryjnych

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Struktury funkcjonalne i sprzętowe systemów automatyki Funkcje systemów automatyki. Cechy struktury funkcjonalnej. Elementy struktur sprzętowych systemów automatyki. Cechy współczesnych struktur sprzętowo – programowych układów automatyki: decentralizacja, przestrzenne rozproszenie. W 4
2 Rodzaje systemów automatyki Klasyfikacja procesów przemysłowych. Klasyfikacja systemów automatyki. Obszary zastosowań poszczególnych rodzajów systemów automatyki W 4
3 Języki programowania, rozwiązania sieciowe Języki programowania urządzeń automatyki – języki normy IEC 611-31. Sieci w systemach automatyki – rodzaje stosowanych sieci i obszary zastosowań. W 2
4 Urządzenia sterujące Regulatory aparatowe, regulatory wielofunkcyjne, sterowniki programowalne, stacje procesowe. Charakterystyka poszczególnych rozwiązań, sposoby programowania, zakres zastosowań, porównanie własności eksploatacyjnych. W 4
5 Systemy monitorowania Systemy SCADA: funkcje, struktury, sposoby programowania, zastosowania W 4
6 Systemy zintegrowane Systemy klasy DCS i hybrydowe: ogólna charakterystyka, struktury sprzętowe, rozwiązania redundancyjne, sposoby programowania, zastosowania. W 4
7 Systemy typu SCADA + PLC Systemy tworzone z systemu SCADA oraz sterowników PLC lub regulatorów: ogólna charakterystyka, struktury, sposoby programowania, zastosowania W 4
8 Systemy typu softcontrol Ogólna charakterystyka, struktury, sposoby programowania, zastosowania W 2
9 Kierunki rozwoju Porównanie własności systemów zintegrowanych oraz systemów typu SCADA+PLC oraz softcontrol, kierunki rozwoju systemów automatyki W 2
1 Regulatory aparatowe Konfiguracja i badanie układu regulacji z regulatorem aparatowym L 3
2 Sterowniki PLC Konfiguracja i programowanie sterowników PLC, badanie układu sterowania ze sterownikiem programowalnym L 3
3 Systemy SCADA + PLC Konfiguracja i badanie układu sterowania i monitorowania z systemem SCADA i sterownikiem PLC L 3
4 Systemy DCS Konfigurowanie i badanie systemu zintegrowanego jednej z wiodących firm na rynku: ABB Industrial IT, DeltaV, Ovation L 6
1 Opracowanie układu sterowania i wizualizacji Zadaniem studenta jest opracowanie i implementacja pełnego układu sterowania i wizualizacji na wybranej platformie sprzętowo - programowej.
P 15
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska