Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Cyfrowa analiza i rozpoznawanie obrazów

Bibliografia

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska