Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Sterowanie procesami dyskretnymi

Cel

Umiejętność identyfikacji problemu automatyzacji w zakresie procesów dyskretnych, oceny metodyki doboru środków technicznych i realizacji sterowania.

Opis

Układy kombinacyjne. Układy asynchroniczne. Układy synchroniczne. Układy mikroprogramowalne. Systemy współbieżne.

Wymagania

Wymagana znajomość zagadnień z zakresu podstaw automatyki.

Bibliografia

  1. Barczyk J.: Automatyzacja procesów dyskretnych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2003
  2. Kościelny W.: Podstawy automatyki, część II. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1984
  3. Kowalowski H. i inni: Automatyzacja dyskretnych procesów przemysłowych. WNT, Warszawa 1984
  4. Mikulczyński T., Samsonowicz Z.: Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych. WNT, Warszawa 1997
  5. Misiurewicz P.: Podstawy techniki cyfrowej. WNT, Warszawa 1982
  6. Świder J., Wszołek G.: Metodyczny zbiór zadań laboratoryjnych i projektowych ze sterowania procesami technologicznymi. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003
  7. Traczyk W.: Układy cyfrowe automatyki. WNT, Warszawa 1974
  8. Zieliński C.: Podstawy projektowania układów cyfrowych. PWN, Warszawa, 2003

Metody oceny

Egzamin (na specjalnościach Automatyka i Informatyka Przemysłowa), na podstawie kolokwiów na specjalności Robotyka.
Na podstawie zaliczenia projektów.

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Układy kombinacyjne Formalizacja i opis działania układu sterowania. Minimalizacja funkcji, metoda zakazu, algorytm McCluskeya. Standardowe postacie schematów układów. Hazard statyczny i dynamiczny. Układy kaskadowe i iteracyjne. Typowe kombinacyjne bloki funkcyjne. Realizacje układów kombinacyjnych w technikach MSI i LSI. W 3
2 Układy asynchroniczne Metody formalizacji założeń. Minimalizacja liczby stanów wewnętrznych. Zasady i problemy związane z kodowaniem. Automaty elementarne. Struktury realizacyjne automatów Moore’a i Mealy’ego. Metody projektowania tablicowe i grafowe. Rozdzielacze sterujące. W 3
3 Układy synchroniczne Elementarne automaty synchroniczne. Struktury realizacyjne automatów elementarnych, automat sterujący. Problemy związane z kodowaniem i minimalizacją funkcji wyjść. Metodyka wyznaczania funkcji przejść. Nierównoważność układów Moore’a i Mealy’ego. Typowe układy synchroniczne LSI. Realizacje automatów synchronicznych zbudowanych z bloków LSI. Układy bezwyjściowe (czasowo-zależne). W 3
4 Układy mikroprogramowalne Struktury układów mikroprogramowalnych Moore’a i Mealy’ego. Sieci działań. Przykłady projektowania. W 3
5 Systemy współbieżne Definicja i tworzenie sieci Petriego. Znakowane sieci Petriego. Procedury tworzenia sterownika systemu współbieżnego. Przykłady projektowania. W 3
1 Układy kombinacyjne Projektowanie przykładowych układów kombinacyjnych P 3
2 Układy asynchroniczne Projektowanie przykładowych asynchronicznych układów sterowania wybranymi procesami technologicznymi P 3
3 Układy synchroniczne Projektowanie przykładowych synchronicznych układów sterowania wybranymi procesami technologicznymi P 3
4 Układy mikroprogramowalne Dobór struktury sterownika mikroprogramowanego i tworzenie układu sterującego na przykładach wybranych procesów technologicznych P 3
5 Systemy współbieżne Procedury projektowania sterowania systemu współbieżnego na przykładzie wybranego procesu technologicznego P 3
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska