Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Systemy operacyjne

Cel

Przybliżenie informacji dot. historii systemów operacyjnych, ich rodzajów i budowy wewnętrznej. Przedstawienie sposobu zarządzania zasobami sprzętowymi komputera (pamięcią, procesorem itd.). Administracja popularnymi systemami operacyjnymi.

Opis

1. Geneza oraz historia systemów operacyjnych. Podział systemów operacyjnych pod kątem architektury, ich rodzaje i cechy.
2. Budowa systemu operacyjnego, jądro, powłoka, system plików. Części składowe jądra zarządzające przydziałem procesora, pamięcią, obsługą przerwań, urządzeniami zewnętrznymi i systemem plików. Komunikacja międzyprocesowa oraz synchronizacja, podstawowe informacje nt. obsługi sieci w systemie operacyjnym.
3. Autoryzacja dostępu do systemu komputerowego. Sposoby ochrony danych i ich udostępnianie.
4. Systemy czasu rzeczywistego na przykładzie QNX oraz RTLinux. Zadania krytyczne, szeregowanie zadań, odmierzanie czasu, mechanizm przerwań oraz synchronizacji zadań.
5. Administracja systemem Windows i Linux. Podstawowe czynności administracyjne w obu systemach. Tworzenie skryptów administracyjnych, przykłady.

Wymagania

Podstawowe wiadomości z zakresu informatyki

Bibliografia

  1. A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne: „Podstawy systemów operacyjnych“, WNT, Warszawa, 2006.
  2. William Stallings, „Systemy operacyjne”, Wyd. Robomatic, 2004
  3. Andrew S. Tanenbaum , "Rozproszone systemy operacyjne", Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

Metody oceny

Ostateczna ocena liczona jest jako średnia ważona z ocen cząstkowych, przy jednoczesnym warunku uzyskania wszystkich składowych ocen pozytywnych:
Wykład: Ocena ze sprawdzianu. Waga: 0.3
Projekt: Ocena z dwóch wykonanych zadań projektowych. Waga: 0.7

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Systemy operacyjne - wprowadzenie Geneza oraz historia systemów operacyjnych. Systemy rozproszone, klastrowe, równoległe, jednostanowiskowe, czasu rzeczywistego, wbudowane, monolityczne, warstwowe i z mikrojądrem. W 2
2 Budowa systemów operacyjnych

Budowa systemu operacyjnego, jądro, powłoka, system plików. Części składowe jądra zarządzające przydziałem procesora, pamięcią operacyjną, obsługą przerwań, urządzeniami zewnętrznymi, obsługą błędów i wyjątków, organizacją systemu plików, komunikacją miedzyprocesową. Synchronizacja procesów. Podstawowe informacje nt obsługi protokołów sieciowych. Model OSI. 

W 6
3 Autoryzacja dostępu, ochrona danych oraz inne usługi Autoryzacja dostępu do systemu komputerowego. Sposoby ochrony danych i ich udostępnianie. Interfejs programisty – API, standard POSIX. W 2
4 Systemy czasu rzeczywistego Omówienie wybranych mechanizmów takich jak zadania krytyczne, szeregowanie zadań, mechanizm przerwań oraz synchronizacji zadań. Przykładowe systemy czasu rzeczywistego - QNX oraz RTLinux. W 2
5 Administracja systememami operacyjnymi Windows oraz Linux

Podstawowe narzędzia i czynności administracyjne w obu systemach w tym zarządzanie zasobami, tworzenie grup roboczych i kont użytkowników, konfiguracja ich środowisk, konfiguracja sieci oraz administracja zdalna. Tworzenie skryptów administracyjnych, języki skryptowe: bash i Windows Script Host, przykłady

W 3
6 Projekt I Instalacja wybranego systemu operacyjnego (Microsoft Windows, Linux, QNX itd.) na maszynie wirtualnej (VMware lub VirtualBox), konfiguracja dostępu do systemu, użytkowników, grup, usług. Implementacja prostych skryptów administracyjnych w tym systemie.  P 4
7 Projekt II Implementacja zaawansowanych skryptów administracyjnych lub prostego programu w dowolnym języku obrazującego działanie wybranego algorytmów szeregowania zadań, zarządzania pamięcią itp.  P 10
8 Podsumowanie i wystawienie ocen Podsumowanie projektów, wystawienie ocen, wpisy do indeksu  P 1
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska