Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

System studiowania

Specjalność Informatyka Przemysłowa realizowana jest w ramach studiów odbywających się w systemie dwustopniowym, w pełni zgodnym z wymaganiami Procesu Bolońskiego. Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów, i składają się z 2500 godzin zajęć dydaktycznych oraz 210 punktów ECTS. Studia magisterskie składają się odpowiednio z 3 semestrów 900 godzin oraz 90 punktów ECTS.

Lista przedmiotów stopnia I

Poniżej zamieszczono listę przedmiotów charakterystycznych dla Specjalności Informatyka Przemysłowa realizowanych w ramach studiów I stopnia (inżynierskich). Oprócz tych zajęć w planie studiów znajdują się oczywiście przedmioty wspólne prowadzone na Wydziale Mechatroniki dla wszystkich specjalności kierunku Automatyka i Robotyka.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska