Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Materiały dydaktyczne

Celem zadania związanego z przygotowywaniem Specjalności, realizowanego w ramach Projektu Rozwojowego PW, było nie tylko opracowanie ramowego program specjalności oraz programów poszczególnych przedmiotów ale także obszernych materiałów dydaktycznych.

Do większości przedmiotów wchodzących w skład programu Informatyki Przemysłowej przygotowano materiały dydaktyczne zawierających takie elementy jak:

  • multimedialny skrypt omawiający zakres materiału z danego przedmiotu, zarówno w części wykładowej jaki i projektowej oraz laboratoryjnej,
  • dodatkowe przykłady i ćwiczenia,
  • prezentacje multimedialne do części wykładowej.

Wszystkie materiały opracowane zostały w jednolitej formie, zarówno graficznej jak i układu merytorycznego, ułatwiającej ich wykorzystanie.

Materiały te udostępniane będą uczestnikom zajęć, zarówno w postaci dokumentacji PDF jak i w formie bezpośredniego dostępu poprzez portal edukacyjny. Do portalu będzie możliwy dostęp poprzez sieć www przy wykorzystaniu zwykłych przeglądarek internetowych.

Recenzenci

Należy podkreślić, że materiały dydaktyczne do poszczególnych zajęć były recenzowane przez kilku recenzentów. Grupa recenzentów składała się zarówno z pracowników naukowych będących specjalistami w danej dziedzinie jak i osób z przemysłu aktywnie wykorzystujących wiedzę z zakresu tematyki Specjalności.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska