Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Kiedy uruchomiona zostanie nowa Specjalność?

Aktualnie prowadzone są intensywne prace związane z uruchomieniem nowej specjalności "Informatyka Przemysłowa" na Wydziale Mechatroniki. W ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej został opracowany szczegółowy program Specjalności. Prowadzone są prace związane z opracowaniem szczegółowych harmonogramów prowadzenia zajęć oraz przygotowaniem bogatej oferty materiałów dydaktycznych.

Planowe uruchomienie nowej Specjalności na studiach pierwszego stopnia planowane jest w roku akademickim 2010/2011.

Pierwsza edycja studiów magisterskich na nowej Specjalności zostanie uruchomiona 1,5 roku po zakończeniu pierwszej edycji studiów inżynierskich, czyli w roku akademickim 2012/2013.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska