Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Organizator

Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie oraz uruchomienie Specjalności Informatyka Przemysłowa jest Instytut Automatyki i Robotyki.

W przygotowywaniu zajęć brało udział jednak znacznie szersze grono specjalistów z Wydziału Mechatroniki, a także spoza Wydziału.

Kierownik projektu

Kierownikiem zadania Projektu Rozwojowego PW, w ramach którego opracowany został program nowej specjalności Informatyka Przemysłowa jest dr inż. Paweł Wnuk.

Rada programowa
Specjalności

  • Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
  • Prof. dr hab. inż. Barbara Putz
  • Prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
  • Dr inż. Michał Syfert
  • Dr inż. Paweł Wnuk
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska