Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Co to jest Informatyka Przemysłowa?

Instytut Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przygotował studia pierwszego i drugiego stopnia (odpowiednio inżynierskie i magisterskie), których głównym zadaniem jest przekazanie wiedzy zarówno z dziedziny informatyki, jak i automatyki oraz robotyki, niezbędnej do opracowania, wdrażania oraz utrzymywania nowoczesnych systemów sterowania wraz z systemami towarzyszącymi.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska