Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Cel kształcenia

Głównym celem kształcenia na nowej specjalności jest przygotowanie kadry inżynierskiej kompetentnej w dziedzinie tworzenia nowoczesnych układów sterowania na zgłaszane potrzeby przemysłu - zarówno wytwórczego (np. PKN Orlen) jak i specjalizującego się w dostarczaniu systemów sterowania (np. Honeywell, Emerson, Rockwell, ABB, Siemens).

Co nas wyróżnia?

Specjalność Informatyka Przemysłowa wypełnia lukę istniejącą w kształceniu inżynierów w Politechnice Warszawskiej. Na kilku wydziałach można znaleźć studia w kierunku Informatyka, podobnie z Automatyką. Wartością dodaną naszej specjalności jest połączenie wiedzy z tych dwóch dziedzin w sposób wymagany przez nowoczesny przemysł. Inżynier kończący Informatykę Przemysłową będzie wiedział zarówno jak zaprojektować niebanalny układ sterowania, jak też jak go zaprogramować czy połączyć z innymi systemami informatycznymi. Korzystając z tradycji i kadry wydziału Mechatroniki jesteśmy w stanie zaproponować naprawdę multidyscyplinarne przygotowanie naszych absolwentów, i zapewnić im umiejętności pozwalające na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków na rynku pracy.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska