Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Sylwetka absolwenta studiów magisterskich

Po ukończeniu studiów magisterskich absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przemysłu:

  • Są przygotowani do twórczego uczestnictwa i kierowania zespołami przygotowującymi wdrożenia zaawansowanych osadzonych układów inteligentnego sterowania z uwzględnieniem zagadnień diagnostyki i optymalizacji.
  • Są w stanie modelować oraz symulować zjawiska fizyczne i urządzenia techniczne przy wykorzystaniu komputerów, wraz z umiejętnością rozszerzania istniejących pakietów modelujących.
  • Potrafią zaprojektować i zaprogramować zaawansowane interfejsy komunikacyjne dla urządzeń.
  • Są przygotowani do projektowania i wdrażania dużych systemów informatycznych w skali całego przedsiębiorstwa oraz opracowania specjalizowanych modułów takich systemów.
  • Specyfika wydziału pozwala zdobyć im szeroką wiedzę techniczną, co w połączeniu z praktyczną znajomością zagadnień informatyki pozwoli na udział w pracach badawczych i studiach doktoranckich.

Dzięki tym umiejętnościom absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach dostarczających systemy informatyczne dla przemysłu takich jak producenci systemów rozproszonego sterowania, systemów zarządzania przedsiębiorstwem, systemów diagnostycznych i podobnych.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska