Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Sylwetka absolwenta studiów inżynierskich

Absolwenci studiów inżynierskich posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w zakresie informatyki stosowanej w przemyśle produkcyjnym:

  • Są w stanie opracować i zaprogramować osadzony układ sterowania i inteligentnej analizy danych oraz utrzymać w ruchu systemy wspierania produkcji.
  • Są przygotowani do samodzielnego wykonywania zadań inżynierskich w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych.
  • Posiadają umiejętność programowania komputerów uniwersalnych i specjalizowanych, lokalnych i pracujących w sieciach.
  • Potrafią wdrażać i eksploatować zaawansowane informatyczne systemy sterowania, wspierania i zarządzania produkcją oraz systemy wspierania decyzji.
  • Są w stanie rozszerzać i łączyć takie systemy w jeden spójny, dostosowany do potrzeb zakładu system.

Dzięki tym umiejętnościom absolwenci znajdą zatrudnienie w dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji (rafinerie, energetyka, przemysł chemiczny, itp.) oraz w biurach projektowych przy tworzeniu urządzeń wykorzystujących technologie informatyczne do sterowania i nadzorowania ich pracy.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska