Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Wprowadzenie

Wszystkie współczesne systemy sterowania są oparte o komputerowe systemy sterowania i nadzorowania procesów, które pozwalają na coraz silniejszą integrację z innymi systemami informatycznymi wpierającymi zarządzanie przedsiębiorstwem. System automatyki staje się programowalnym, elastycznym systemem informatycznym. Z drugiej strony obserwowany rozwój mechatroniki i jej wykorzystania w przemyśle wymaga prowadzenia kształcenia osób będących w stanie opracować i zaprogramować osadzony układ sterowania i inteligentnej analizy danych.

Powyższe spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że potrzebna jest kadra techniczna posiadająca z jednej strony wiedzę z zakresu automatyki i układów sterowania, z drugiej przygotowanie informatyczne, głównie z dziedziny programowania, systemów czasu rzeczywistego oraz integracji systemów informatycznych. Kadra taka jest niezbędna do podtrzymania i zintensyfikowania rozwoju techniki i przemysłu w Polsce.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska