Kurs ogólny Ia
Oferta dydaktyczna IAiR

Edycja kursu


8-9 marca 2018 r.

Opłata

Opłata za kurs Ia wynosi 1600 PLN + 23% VAT.

Do pobrania

Warunki przyjęcia

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Edycja kursu będzie uruchomiona, jeżeli zapisze się na nią minimum 10 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 20 osób.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska