Kurs ogólny Ia
Oferta dydaktyczna IAiR

Program kursu Ia

  1. Zagadnienia wstępne: diagnostyka techniczna – podstawowe pojęcia; rola diagnostyki w eksploatacji systemów technicznych, diagnostyka a niezawodność i bezpieczeństwo systemów; rodzaje badań diagnostycznych, fazy diagnozowania, inne klasyfikacje; rodzaje uszkodzeń; pomiary w diagnostyce.
  2. Ogólna metodologia diagnostyki procesów i systemów: podstawowe koncepcje diagnostyki procesów i systemów, detekcja, lokalizacja, identyfikacja uszkodzeń, monitorowanie stanu obiektu, prognozowanie uszkodzeń; miary jakości diagnozowania.
  3. Detekcja uszkodzeń - charakterystyka podstawowych metod detekcji uszkodzeń: metody kontroli ograniczeń, metody analizy sygnałów (w tym sygnałów wibroakustycznych), metody heurystyczne, metody bazujące na modelach analitycznych, neuronowych i rozmytych procesów.
  4. Lokalizacja uszkodzeń: modele opisujące związek: uszkodzenia-symptomy; podstawowe metody lokalizacji uszkodzeń: metody klasyfikacji, metody wnioskowania automatycznego, zakresy ich aplikacji.
  5. Systemy diagnostyczne: systemy alarmowe a systemy diagnostyczne, diagnostyka procesów a układy automatyki zabezpieczeniowej, idea budowy systemów tolerujących uszkodzenia.
  6. Wybrane inne zagadnienia: termowizja, metody diagnostyki sprzętu i oprogramowania systemów komputerowych.

Do pobrania

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska