Kurs ogólny Ia
Oferta dydaktyczna IAiR

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie sprawdzianu końcowego z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej diagnostyki procesów i systemów technicznych.

Sprawdzian zawiera dwie części:

  1. Test składający się z 20 pytań, w którym podane są cztery (4) możliwe odpowiedzi do wyboru na każde pytanie, z których tylko jedna jest właściwa.
  2. Pytania problemowe (5 pytań z zakresu kursu), na które trzeba udzielić pisemnie krótkich odpowiedzi.

Zaliczenie kursu wymaga udzielenia co najmniej 16 prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe oraz 4 prawidłowych odpowiedzi na pytania problemowe.

W wyniku odbycia kursu i zaliczenia sprawdzianu uczestnicy uzyskują świadectwo ukończenia kursu wydane przez Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Świadectwo uzyskane z wynikiem pozytywnym jest warunkiem koniecznym ubiegania się o certyfikację kompetencji w systemie UDT-CERT.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska