Kurs ogólny Ia
Oferta dydaktyczna IAiR

Cel kursu

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Diagnostyki procesów i systemów technicznych, która jest wymagana na egzaminie na I stopień (ogólny). W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu jednostka certyfikująca UDT-CERT przyznaje certyfikat I - ogólny: certyfikowany specjalista bezpieczeństwa funkcjonalnego (CSBF).

Dla kogo kurs jest przeznaczony?

Certyfikacja I stopnia (ogólna) jest przeznaczona dla tych osób z kadry menadżerskiej oraz kadry technicznej,zajmującej się projektowaniem i eksploatacją systemów i urządzeń, których stanowiska nie wymagają dogłębnej wiedzy i praktyki w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, ale są odpowiedzialne w przedsiębiorstwie/firmie za nadzór nad rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi bezpieczeństwa funkcjonalnego. Kurs Ia jest adresowany dla przedstawicieli wszystkich istotnych branż przemysłu: petrochemicznego, chemicznego, energetycznego i wielu innych.

W kursie mogą uczestniczyć także osoby, które nie ubiegają się o uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa, ale chcą uzyskać wiedzę związaną z tematyką kursu.

Czas trwania

1 zjazd dwudniowy - 12 godzin zajęć

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska