Kurs ogólny Ia
Oferta dydaktyczna IAiR

Informacja o programie Certyfikacji Osób Odpowiedzialnych za Bezpieczeństwo Funkcjonalne

Kursy ogólne: Ia Diagnostyka procesów i systemów i Ib Bezpieczeństwo funkcjonalne prowadzone odpowiednio przez Politechnikę Warszawską i Politechnikę Gdańską organizowane są w ramach Programu Certyfikacji Osób Odpowiedzialnych za Bezpieczeństwo Funkcjonalne, który został opracowany i wdrożony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w Warszawie.

„System certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne UDT-CERT”, zwany systemem UDT-CERT, zawiera zbiór procedur i zapewnia odpowiednie zasoby do prowadzenia procesu certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z programem certyfikacji, w celu wydania certyfikatu kompetencji, łącznie z utrzymaniem jego ważności. Celem powstania systemu było wspieranie rozwoju i upowszechnianie odpowiedzialności za utrzymywanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa technicznego.

UDT-CERT jako jednostka certyfikująca osoby, spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17024, przyjęła do stosowania Program Certyfikacji Osób Odpowiedzialnych za Bezpieczeństwo Funkcjonalne. Program ten zapewnia osobom certyfikowanym udowodnienie kompetencji w oparciu o określone i uznane na arenie międzynarodowej normy lub ich odpowiedniki krajowe, takie jak:

  • w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego – PN-EN 61508,
  • w zakresie przemysłu procesowego – PN-EN 61511,
  • w zakresie maszyn – PN-EN 62061 oraz
  • w zakresie elektrowni jądrowych - IEC 61513.

Schemat cyklu kursów szkoleniowych i minimalne czasy szkolenia przedstawione zostały na rysunku.

Szczegółowe informacje o „Systemie certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne UDT-CERT”, warunkach ubiegania się o certyfikację, wymaganiach dotyczących kandydatów oraz egzaminach kwalifikacyjnych można uzyskać na stronie: www.udt.gov.pl

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska