Projekt AiR 4.0

Opracowane programy nauczania na studiach II stopnia kierunku Automatyka i RobotykaInstytut Automatyki i Robotyki PW realizuje projekt POWR.03.01.00-00-N090/16 ”AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców”, w ramach którego zostały przygotowane propozycje modyfikacji programów nauczania na specjalnościach studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka.
Poniżej zostały umieszczone programy stuiów dla poszczególnych specjalności.


Automatyka

Informatyka przemysłowa

Robotyka