Projekt AiR 4.0

Ogólne informacje dotyczące projektu


Tytuł projektu: AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców.

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-N090/16

Cel projektu: Celem projektu nr POWR.03.01.00-00-N090/16 jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.10.2020

Wartość projektu: 2 409 779,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 030 961,74 zł

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Kukiełka

Plakat informacyjny projektu AiR 4.0 (.pdf)
Logo UE i funduszy UE