Projekt AiR 4.0

Aktualności06-11-2017

Wyłonienie członków Rady Programowej dla specjalności automatyka na studiach niestacjonarnych realizowanych na Wydziale Mechatroniki

Informujemy, że w dniu 6 listopada 2017 roku w wyniku przeprowadzonej procedury zostali wyłonieni członkowie Rady programowej reprezntujących otoczenie społeczno - gospodarcze. Wybrane osoby to:

- Dariusz Kowalski,

- Adam Małż.


03-11-2017

Powołanie Rady Programowej dla studió niestacjonarnych realizowanych przez Wydziale Mechatroniki

Została powołana Rada Programowa dla opracowania nowej specjaności studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka prowadzonej w trybie niestacjonarnych realizowanych przez Wydział Mechatroniki. Powołane osoby to: doc. dr inż. Eżbieta Piwowarska, doc. dr inż. Tomasz Winek, dr inż. Paweł Wnuk, dr inż. Krzysztof Kukiełka.


19-10-2017

Wyłonienie recenzentów opracowanej modyfikacji programu nauczania na Wydziale Elektrycznym

Informujemy, że w dniu 19 października 2017 roku w wyniku przeprowadzonej procedury zostali wyłonieni recenzenci zmodyfikowanegoh programu nauczania na Wydziale Elektrycznym reprezntujący otoczenie społeczno - gospodarcze. Wybrane osoby to:

- Jerzy Baranowski,

- Przemysław Kowalczuk.


12-10-2017

Opracowanie wstępnych modyfikacji programów nauczania na kierunku Autoatyka i Robotyka na Wydziael Mechatroniki

W dniu 12 października zostały opracowane wstępne propozycje modyfikacji programów nauczania na kierunku Automatyka i robotyka studiów II stopnia na Wydziale Mechatroniki. Propozycje zmian można znaleźć tutaj.


10-10-2017

Wyłonienie recenzentów opracowanych modyfikacji programów nauczania na Wydziale Mechatroniki

Informujemy, że w dniu 10 października 2017 roku w wyniku przeprowadzonej procedury zostali wyłonieni recenzenci zmodyfikowanych programów nauczania dla trzech specjalności na Wydziale Mechatroniki reprezntujący otoczenie społeczno - gospodarcze. Wybrane osoby to:

- Jędrzej Kowalczyk,

- Andrzej Soldaty.


01-10-2017

Powołanie recenztów zmodyfikowanych programów nauczania na Wydziale Mechatroniki

Informujemy, że w dniu 1 października 2017 roku zostali powołani recenzenci reprezentujący Politechnikę Warszawską. Wybrane osoby to:

- prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska,

- prof. dr hab. inż. Maciej Kościelny,

- prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski.


02-10-2017

Wyłonienie dodatkowego członka Rady Programowej dla specjalności informatyka przemysłowa na Wydziale Mechatroniki

Informujemy, że w dniu 2 października 2017 roku w wyniku przeprowadzonej procedury został wyłoniony dodatkowy członek Rady programowej dla specjalności informatyka przemysłowa reprezntujących otoczenie społeczno - gospodarcze. Wybrana osoba to:

- Ryszard Boroń.


24-08-2017

Wyłonienie członków Rady Programowej dla specjalności automatyka na Wydziale Elektrycznym

Informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2017 roku w wyniku przeprowadzonej procedury zostali wyłonieni członkowie Rad programowych reprezntujących otoczenie społeczno - gospodarcze. Wybrane osoby to:

- Bartłomiej Kamiński,

- Marcin Żelechowski.


07-08-2017

Wyłonienie członków Rad Programowych na Wydziale Mechatroniki

Informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2017 roku w wyniku przeprowadzonej procedury zostali wyłonieni członkowie Rda programowych reprezntujących otoczenie społeczno - gospodarcze. Wybrane osoby to:

- dla specjalności automatyka: Jacek Szempliński, Paweł Rzepiejewski,

- dla specjalności robotyka: Małgorzata Kaliczyńska, Adam Małż,

- dla specjalności informatyka przemysłowa: Radosław Stojek, Jan Falkowski.


15-06-2017

Powołanie Rady Programowej na Wydziale Elektrycznym

Została powołana Rada Programowa dla modyfikowanej specjalności II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka realizowanej na Wydziale Elektrycznym. Powołane osoby to: dr hab. inż. Dominik Sierociuk prof. PW, dr hab. inż. Bartłomiej Ufański prof. PW, dr hab. inż. Jacek Rąbkowski prof. PW


15-05-2017

Powołanie Rad Programowych na Wydziale Mechatroniki

Zostały powołane Rady Programowe dla modyfikowanych specjalności II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka realizowanych na Wydziale Mechatroniki. Powołane osoby to:

- dla specjalności automatyka: prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek, dr hab. inż. Michał Bartyś prof. PW, dr inż. Anna Sztyber,

- dla specjalności robotyka: dr hab. Barbara Siemiątkowska prof. PW, prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski, dr inż. Krzystzof Kukiełka,

- dla specjalności informatyka przemysłowa: dr hab. inż. Robert Sitnik prof. PW, dr inż. Paweł Wnuk, dr inż. Michał Syfert.


10-04-2017

Uruchomienie strony Projektu

Zapraszamy na strone projketu AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców. Znajdować się tu będą podstawowe infromacje o projekcie i jego realizacji.