Projekt AiR 4.0

Wykaz przedmiotów dla specjalności Robotyka


1. Metody numeryczne POKAŻ
2. Przedmiot wariantowy I
(1) Matematyka dyskretna
(2) Metody stochastyczne
3. Fizyka
4. Przedmiot wariantowy bezpieczeństwo 1
5. Przedmiot wariantowy bezpieczeństwo 2
Grupa przedmiotów wariantowych bezpieczeństwo
(1) Cyberbezpieczeństwo POKAŻ
(2) Bezpieczeństwo funkcjonalne i maszynowe POKAŻ
(3) Diagnostyka procesów i maszyn POKAŻ
6. Przedmioty Humanistyczno Ekonomiczno Społeczne (HES)
7. Kreatywny projekt zespołowy POKAŻ
8. Przedmiot wariantowy II
9. Przedmiot wariantowy III
Grupa przedmiotów wariantowych II i III
(1) Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych POKAŻ
(2) Modelowanie i symulacja urządzeń mechatronicznych POKAŻ
(3) Teoria i metody optymalizacji POKAŻ
(4) Teoria i praktyka eksperymentu POKAŻ
(5) Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu POKAŻ
10. Zaawansowane techniki sterowania POKAŻ
11. Projekt 4.0 POKAŻ
12. Przedmioty obieralne
Przedmioty na specjalności
13. Serwonapędy elektryczne POKAŻ
14. Systemy wizyjne w robotyce POKAŻ
15. Sterowanie mechanizmów wieloczłonowych POKAŻ
16. Nowoczesne narz. sztucznej intel. w rob. mob. POKAŻ
17. Zaawansowane program. robotów przem. POKAŻ
18. Przedmiot wariantowy specjalnościowy I
19. Przedmiot wariantowy specjalnościowy II
Grupa przedmiotów wariantowych specjalnościowych I i II
(1) Robotyka medyczna POKAŻ
(2) Współpraca człowieka z robotem POKAŻ
(3) Projektowanie sieci typu Fieldbus POKAŻ
(4) Robotyzacja procesów przemyslowych POKAŻ
(5) Język programowani Python POKAŻ
21. Seminarium dyplomowe
22. Praca dyplomowa