Projekt AiR 4.0

Wykaz przedmiotów dla specjalności Informatyka przemysłowa


1. Przedmiot wariantowy I
(1) Matematyka dyskretna
(2) Metody stochastyczne
2. Fizyka
3. Przedmiot wariantowy bezpieczeństwo 1
4. Przedmiot wariantowy bezpieczeństwo 2
Grupa przedmiotów wariantowych bezpieczeństwo
(1) Cyberbezpieczeństwo POKAŻ
(2) Bezpieczeństwo funkcjonalne i maszynowe POKAŻ
(3) Diagnostyka procesów i maszyn POKAŻ
5. Przedmioty Humanistyczno Ekonomiczno Społeczne (HES)
6. Kreatywny projekt zespołowy POKAŻ
7. Przedmiot wariantowy II
8. Przedmiot wariantowy III
Grupa przedmiotów wariantowych II i III
(1) Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych POKAŻ
(2) Modelowanie i symulacja urządzeń mechatronicznych POKAŻ
(3) Teoria i metody optymalizacji POKAŻ
(4) Teoria i praktyka eksperymentu POKAŻ
(5) Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu POKAŻ
9. Zaawansowane techniki sterowania POKAŻ
10. Projekt 4.0 POKAŻ
11. Przedmioty obieralne
Przedmioty na specjalności
12. Zarządzanie projektem informatycznym POKAŻ
13. Zaawansowane techniki programowania POKAŻ
14. Inteligentne obliczenia POKAŻ
15. Systemy Buisness Intelligence POKAŻ
16. Data mining - metody eksploracji danych POKAŻ
17. Przemysłowy internet rzeczy POKAŻ
18. Przedmiot wariantowy specjalnościowy I
19. Przedmiot wariantowy specjalnościowy II
20. Przedmiot wariantowy specjalnościowy III
Grupa przedmiotów wariantowych specjalnościowych I, II, III
(1) Programowanie zadań czasu rzeczywistego POKAŻ
(2) Przemysłowe bazy danych POKAŻ
(3) Wizualizacja w systemach przemysłowych POKAŻ
(4) Interfejsy www w przemyśle POKAŻ
(5) Systemy wspierania programowania robotów POKAŻ
21. Seminarium dyplomowe
22. Praca dyplomowa