Projekt AiR 4.0

Wykaz przedmiotów dla specjalności Automatyka


1. Metody numeryczne POKAŻ
2. Przedmiot wariantowy I
(1) Matematyka dyskretna
(2) Metody stochastyczne
3. Fizyka
4. Przedmiot wariantowy bezpieczeństwo 1
5. Przedmiot wariantowy bezpieczeństwo 2
Grupa przedmiotów wariantowych bezpieczeństwo
(1) Cyberbezpieczeństwo POKAŻ
(2) Bezpieczeństwo funkcjonalne i maszynowe POKAŻ
(3) Diagnostyka procesów i maszyn POKAŻ
6. Przedmioty Humanistyczno Ekonomiczno Społeczne (HES)
7. Kreatywny projekt zespołowy POKAŻ
8. Przedmiot wariantowy II
9. Przedmiot wariantowy III
Grupa przedmiotów wariantowych II i III
(1) Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych POKAŻ
(2) Modelowanie i symulacja urządzeń mechatronicznych POKAŻ
(3) Teoria i metody optymalizacji POKAŻ
(4) Teoria i praktyka eksperymentu POKAŻ
(5) Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu POKAŻ
10. Teria sterowania POKAŻ
11. Projekt 4.0 POKAŻ
12. Przedmioty obieralne
Przedmioty na specjalności
13. Identyfikacja układów dynamicznych POKAŻ
14. Zaawansowane algorytmy regulacji POKAŻ
15. Zdecentralizowane systemy sterowania POKAŻ
16. Projektowanie systemów automatyki POKAŻ
17. Zaawansowane układy automatyki PLC POKAŻ
18. Przedmiot wariantowy specjalnościowy I
19. Przedmiot wariantowy specjalnościowy II-1
20. Przedmiot wariantowy specjalnościowy II-2
Grupa przedmiotów wariantowych specjalnościowych I i II
(1) Projektowanie sieci typu Fieldbus POKAŻ
(2) Układy automatyki w systemie LabVIEW POKAŻ
(3) Sterowanie mechanizmów wieloczłonowych POKAŻ
(4) Inteligentne obliczenia POKAŻ
(5) Wizualizacja w systemach przemysłowych POKAŻ
(6) Automatyzacja budynków POKAŻ
21. Seminarium dyplomowe
22. Praca dyplomowa