Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Kierownictwo Instytutu


Dyrektor

Michał Syfert Michał Syfert, dr inż. m.syfert@mchtr.pw.edu.pl

Zastępcy

Michał Kukiełka ds. Studiów Krzysztof Kukiełka, dr inż. k.kukielka@mchtr.pw.edu.pl pok. 340 tel. (22) 234 8592
Michał Cieślicki ds. Nauki Krzysztof Cieślicki, prof. dr hab. inż. cieslick@mchtr.pw.edu.pl pok. 255 tel. (22) 234 8403

Sekretariat

Elżbieta Boniecka Elżbieta Boniecka boniecka@mchtr.pw.edu.pl pok. 253 tel. (22) 234 85 55   tel. (22) 849 96 16

Pełnomocnicy

Michał Trendak Kwestora Ilona Trendak, mgr i.trendak@mchtr.pw.edu.pl pok. 251 tel. (22) 234 8573