Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Laboratorium Identyfikacji Układów Dynamicznych


Opiekun:

Krzysztof Janiszowski, prof. dr hab. inż. kjanisz@mchtr.pw.edu.pl p. 342 22 234 8311

 

Laboratorium Identyfikacji Układów Dynamicznych, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne, prace dyplomowe oraz badania naukowe w celu pozyskania modeli sterowanych obiektów dynamicznych i procesów przemysłowych. Laboratorium to wykorzystuje dwa pakiety informatyczne IDCAD oraz MIDforD opracowane w ZUWAiR, które posiadają unikalne możliwości w zakresie identyfikacji parametrycznych modeli rozmytych, które mogą poszukiwać modeli rozmytych o automatycznie optymalizowanych strukturach TSK (Takagi-Sugeno-Kanga). Obydwa pakiety zostały wykorzystane w wielu pracach badawczych i dla wyznaczenia modeli dynamicznych szeregu obiektów przemysłowych w przemyśle petrochemicznym, przetwórczym, energetyce i innych.