Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Laboratorium Modelowania i Symulacji Układów Dynamicznych


Opiekun:

Krzysztof Janiszowski, prof. dr hab. inż. kjanisz@mchtr.pw.edu.pl p. 342 22 234 8311

 

 

W laboratorium Modelowania i Symulacji Układów Dynamicznych prowadzone są prace związane z wyznaczaniem i weryfikacją modeli dynamicznych procesów i obiektów przemysłowych oraz symulacją działania struktur sterowania lub regulacji z użyciem tych modeli. Jednym z efektów praktycznych prac badawczych był model procesu pirolizy dla pieców BA 109 oraz BA110 do pirolizy wyższych węglowodorów, wykorzystany w opracowanym pakiecie softwarowym do szkolenia operatorów dla PKN Orlen. Z zastosowaniem opracowanego pakietu modelowania PExSim został również zbudowany model oczyszczalni ścieków dla Rzeszowa, symulujący działanie wszystkich głównych procesów technologicznych oczyszczalni.