Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Dział Finansowo-Księgowy


Skład osobowy:

Pełnomocnik Kwestora

Ilona Trendak, mgr i.trendak@mchtr.pw.edu.pl p. 251 22 234 8573

Pracownicy działu

Janusz Wichniak, mgr inż.

wichniak@mchtr.pw.edu.pl

p. 231 22 234 8660
Rumińska Grażyna g.ruminska@mchtr.pw.edu.pl p. 251 22 234 8573