Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Pracownia Mechaniczno-Elektroniczna


Skład osobowy:

Ireneusz Morawski iair@mchtr.pw.edu.pl p. 28 22 234 8295