Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Laboratorium Elementów i Urządzeń Hydraulicznych


Opiekun:

Arkadiusz Winnicki, dr inż. arekwinnicki@wp.pl p. 49 22 234 8647

 

 

Laboratorium zajmuje się projektowaniem i badaniem hydraulicznych i elektrohydraulicz­nych  elementów i urządzeń wykonawczych, wykorzystywanych w automatyce i robotyce. Obszarem zainteresowań są zarówno badania właściwości pojedynczych elementów i zjawisk występujących w technice płynowej, jak również analiza i projektowanie całych układów hydraulicznych wraz z systemami sterowania oraz algorytmami sterowania pozycyjnego
i nadążnego.

 

Stanowiska:

  • 3 stanowiska dydaktyczne z zakresu podstaw hydrauliki i elektrohydrauliki,
  • stanowisko do badania właściwości zaworów proporcjonalnych i układów wykorzystujących technikę proporcjonalną,
  • stanowisko do badania właściwości serwonapędu elektrohydraulicznego i układów wykorzystujących technikę serwozaworów,
  • stanowisko do badania hydraulicznego układu dławieniowego i objętościowego,
  • zrobotyzowane stanowisko elektrohydrauliczne,
  • stanowisko do badania przydatności napędów do realizacji urządzeń odtwarzających rzeczywiste warunki ruchu (symulatorów).