Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Laboratorium Systemów Sterowania, Monitorowania i Diagnostyki Procesów Przemysłowych


Sala: 310

Opiekun:

Kornel Rostek, mgr inż. k.rostek@mchtr.pw.edu.pl p. 313 22 234 8335

 

Laboratorium Monitorowania i DiagnostykiLaboratorium Monitorowania i Diagnostyki

Laboratorium Monitorowania i Diagnostyki

 

Laboratorium Systemów Sterowania, Monitorowania i Diagnostyki Procesów Przemysłowych umożliwia prowadzenie kompleksowych badań z zakresu diagnostyki technicznej. Pracownia wyposażona jest w aż 3 różne rozproszone systemy sterowania klasy DCS. Systemy tego typu są szeroko stosowane do sterowania największymi procesami przemysłowymi, takimi jak elektrownie czy rafinerie. Studenci w ramach laboratoriów zapoznają się ich obsługą, konfiguracją oraz programowaniem różnorodnych algorytmów sterujących. Prowadzone są również zajęcia dotyczące zagadnień sztucznej inteligencji. Z wykorzystaniem tego laboratorium wykonywane są liczne prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie. Zgromadzone wyposażenie umożliwia rozwój metod modelowania obiektów dla potrzeb diagnostyki oraz algorytmów do detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń. Bogate oprzyrządowanie pozwala na testowanie układów tolerujących uszkodzenia, tzn. takich, które są w stanie automatycznie reagować na wykryte stany nieprawidłowe.