Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Laboratorium Przetworników Pomiarowych


Sala: 229

Opiekun:

Bartłomiej Fajdek, mgr inż. b.fajdek@mchtr.pw.edu.pl p. 341 22 234 8528

 

Urządzenia automatyki można podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • urządzenia pomiarowe (dostarczające informację o stanie obiektu),
  • urządzenia części centralnej (regulatory, sterowniki programowalne, systemy komputerowe – zapewniające prowadzenie procesu według określonych procedur),
  • urządzenia wykonawcze (zapewniające oddziaływanie na obiekt zgodnie z wypracowanym przez część centralną sposobem).

Laboratorium Urządzeń Pomiarowych Automatyki jest uzupełnieniem wykładów o tym samym tytule. W ramach laboratorium można poznać budowę i zastosowanie wybranych przetworników pomiarowych automatyki. Szczególną uwagę poświęcono przetwornikowi pomiaru różnicy ciśnień, najpowszechniej stosowanego urządzenia pomiarowego w automatyce przemysłowej, mogącego realizować pomiar ciśnienia, różnicę ciśnień, poziom cieczy, przepływu cieczy i gazów. W trakcie wykonywania ćwiczenia przeprowadza się wszechstronne i całkowite przygotowanie do pracy, według określonych procedur, przetwornika SITRANS P firmy SIEMENS. Interesującym materiałem także jest ćwiczenie dotyczące pomiaru w roztworach wodnych wskaźnika jonów wodorowych pH. W trakcie ćwiczenia poznaje się czujniki pomiarowe pomiaru pH, układy elektroniczne pH-metrów, zasady przygotowania do pracy i weryfikację poprawności działanie zgodną z zarządzeniami Głównego Urzędu Miar. W laboratorium przeprowadza się również badania nie tylko przetworników pomiaru położenia liniowego i kątowego, ale również czujników indukcyjnych stosowanych do tych pomiarów takich jak liniowo zmienny transformator różnicowy, resolwer, induktosyn czy selsyn.