Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Laboratorium Systemów Sieciowych Automatyzacji


Sala: 347

Opiekun:

Łukasz Tabor, mgr inż. tabor.lukasz@gmail.com p. 313 22 234 8335

 

 

W Laboratorium Systemów Sieciowych Automatyzacji znajduje się siedem stanowisk, z których każde składa się z obiektu sterowania i systemu automatyki w postaci sterowników PLC różnych producentów (Siemens, GE, WAGO) i stacji operatorskiej/inżynierskiej systemu SCADA (Wonderware). Wszystkie elementy połączone są ze sobą przy pomocy sieci typowych dla współczesnych rozwiązań przemysłowych (AS-i, CAN, HART, LON, MODBUS, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA).

W laboratorium prowadzone są zajęcia związane z regulacją procesów ciągłych, projektowaniem systemów SCADA oraz konfiguracją i diagnostyką sieci przemysłowych.