Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Laboratorium Mechatronicznego Wspomagania Układu Krążenia


Opiekun:

Alicja Siewnicka, mgr inż. a.siewnicka@mchtr.pw.edu.pl p. 228A 22 234 8470

 

 

Laboratorium Mechatronicznego Wspomagania Układu Krążenia, w którym realizowane są prace dyplomowe, doktorskie i granty badawcze. Laboratorium to powstało jako efekt prowadzonego przez IAiR zespołu 3 projektów badawczych w ramach Programu Rządowego Polskie Sztuczne Serce, ukierunkowanych na modelowanie, diagnozowanie oraz adaptacyjne sterowanie zespołami służącymi do wspomagania układu krążenia. Jest wyposażone w rozbudowaną, unikalną aparaturę, która pozwala badać i modelować zjawiska występujące w układach krążenia zarówno dorosłych pacjentów jak i dzieci oraz sprawdzać skuteczność wspomagania działającego w różnych strukturach podejścia i z różnymi zespołami wspomagającymi: pulsacyjnymi jak i o pracy ciągłej.