Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Laboratorium Mechaniki Płynów


Sala: 228

Opiekun:

Adam Piechna, mgr inż. adam.piechna@gmail.com p. 314a 22 234 8335

 

Główną motywacją istnienia laboratorium jest nauczanie studentów podstawowych zagadnień związanych z przepływem płynów. Odbywają się w nim zajęcia w ramach Laboratorium z Podstaw Mechaniki Płynów. Do dyspozycji studentów są trzy eksperymentalne stanowiska badawcze. Studenci mają możliwość poznać i zweryfikować równanie Beurnoulli’ego, zaobserwować i zbadać zjawisko kawitacji oraz zmierzyć opory liniowe w rurkach próbując odtworzyć fragment harfy Nikuradse’go.

Równolegle do eksperymentów fizycznych studenci mają możliwość przeprowadzenia eksperymentu numerycznego za pomocą najnowocześniejszego oprogramowania do modelowania przepływów ANSYS Fluent. W sprawozdaniach porównują otrzymane w klasycznym i numerycznym eksperymencie wyniki.

Oprócz stanowisk dydaktycznych w laboratorium znajdują się również stanowiska badawcze. Pierwszym jest wykonany z pleksi unikalny model koła tętniczego mózgu. Pozwala na pomiary rozkładów ciśnień w strukturze koła Willisa. Drugie stanowisko zostało specjalnie zaprojektowane i zbudowane do przeprowadzania badań wytrzymałości wewnątrzmózgowych struktur tętniczych. Badania te wykonywane są we współpracy z Uniwersytetem Medycznym.