Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Laboratorium Robotów Przemysłowych i Systemów Wizyjnych FANUC


Sala: 50

Opiekun:

Jan Klimaszewski, mgr inż. janklimaszewski@mchtr.pw.edu.pl p. 307 22 234 8648

 

         Laboratorium FANUCLaboratorium FANUC

 

Głównym elementem wyposażenia naukowo–dydaktycznego Laboratorium Robotów Przemysłowych i Systemów Wizyjnych znajdującego się pod opieką Instytutu Automatyki i Robotyki są najnowsze roboty przemysłowe wraz z systemem wizyjnym firmy FANUC Polska Sp. z o.o. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci mają również możliwość zapoznania się z projektowaniem stanowiska zrobotyzowanego i programowaniem robotów przemysłowych dzięki sześciu skomputeryzowanym stanowiskom z oprogramowaniem symulacyjnym. Pozwala to pracownikom Wydziału Mechatroniki na wprowadzenie do oferty dydaktycznej wielu nowych zajęć upowszechniających współczesne światowe osiągnięcia w dziedzinie robotyki przemysłowej, zaś studentom umożliwia rozwijanie zainteresowań naukowych oraz zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy. Dodatkowo laboratorium pozwala na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem robotów mobilnych, układów programowalnych typu FPGA, systemów skanowania 3D oraz standardowych kamer cyfrowych.

Laboratorium powstało w latach 2009-2010 w wyniku intensywnych starań pracowników Instytutu Automatyki i Robotyki. Całość prac została doceniona w 2011 r. przyznaniem nagrody zespołowej stopnia pierwszego Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2009-2010.