Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Laboratorium Sterowników Programowalnych PLC i Systemów Monitorowania SCADA


Sala: 314

Opiekun:

Piotr Wasiewicz, dr inż. pwasiew@mchtr.pw.edu.pl p. 312 22 234 8506

 

Laboratorium PLC i SCADA

W laboratorium prowadzone są zajęcia obejmujące naukę projektowania systemów automatyzacji wykorzystujących sterowniki programowalne PLC (Programmable Logic Controller) oraz aplikacje wizualizacyjne SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Systemy takie stanowią obecnie, najczęściej stosowaną we wszystkich gałęziach przemysłu, alternatywę zdecentralizowanych systemów sterowania DCS (Distributed Control System). Dlatego też projektanci tego typu systemów są intensywnie poszukiwani na rynku pracy.

Zajęcia dotyczą następujących przedmiotów: Sterowniki programowalne PLC (szwajcarskiej firmy Saia Burgess), Języki programowania sterowników PLC (zgodne z normą IEC 61131-3), Systemy SCADA (Control Maestro, firmy Elutions Europe), Automatyzacja budynków, Regulatory przemysłowe, Systemy automatyki.