Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Laboratorium Aktuatoryki Elektrycznej i Serwo-napędów


Opiekun:

Krzysztof Kukiełka, dr inż. k.kukielka@mchtr.pw.edu.pl p. 340 22 234 8592

  

  

 

Laboratorium Aktuatoryki Elektrycznej i Serwo-napędów, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne, prace dyplomowe oraz doktorskie z zakresu sterowania w układach serwo-napędów elektrycznych oraz elektro-pneumatycznych. Laboratorium jest wyposażone w większość typowych układów i elementów wykorzystywanych w nowoczesnych napędach i serwo-napędach elektrycznych; soft-starty, układy sterowania silników  indukcyjnych, falowniki zwykłe i wektorowe, zasilacze sterowane, sterowniki PLC do współpracy z napędami, silniki DC, indukcyjne, silniki BLDC zwykłe i momentowe, liniowe płaskie i tubowe, krokowe z mikro-steppingiem, przetworniki pomiarowe potencjometryczne, magnetostrykcyjne, optyczne itd.