Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Zakład Automatyki


Skład osobowy:

Kierownik

Jerzy Kurek, prof. dr hab. inż. jkurek@mchtr.pw.edu.pl p. 304a 22 234 8590

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Radosław Pytlak, prof. dr hab. inż. r.pytlak@mchtr.pw.edu.pl p. 304 22 234 8470
Igor Korobiichuk, dr inż. igor@mchtr.pw.edu.pl p. 312 22 234 8506
Jakub Możaryn, dr inż. j.mozaryn@mchtr.pw.edu.pl p. 346 22 234 8373
Piotr Wasiewicz, dr inż. pwasiew@mchtr.pw.edu.pl p. 312 22 234 8506

Doktoranci

Damian Suski, mgr inż. d.suski@mchtr.pw.edu.pl p. 346 22 234 8373