Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Seminaria Instytutowe


Odbywają się we wtorki w Centrum Seminaryjnym o godz. 14.15.
Seminaria otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
 
Zapraszamy na najbliższe seminaria instytutowe:

 

 • 24 stycznia 2017r.
  Mgr inż. Monika Różańska-Walczuk
  "System określający społeczne aspekty robotyki mobilnej".

 

 • 7 czerwca 2016r.
  Mgr inż. Maciej Antonik, National Instruments Poland
  "Zastosowania narządzi National Instruments w badaniach naukowych i dydaktyce".

 • 24 maja 2016r.
  Dr inż. Piotr Pacyna, AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Telekomunikacji
  "Bieżące kierunki rozwoju systemów bezpieczeństwa cybernetycznego".

 


 • 15 marca 2016r.
  Prof. dr hab. inż.  Marcin Witczak
  "Predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia w nowoczesnych systemach produkcyjnych".

 

 • 24 listopada 2015r. (godz. 14:30 - Centrum Seminaryjne)
  Prof. dr hab. inż.  Andrzej Świerniak
  Politechnika Śląska, Dyrektor Instytutu Automatyki, Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów,
  ”Uszkodzenia i naprawa DNA oczami automatyka”.

 

 • 27 pażdziernika 2015r.
  prof. Marek Zaremba
  Department of Computer Science and Engineering University of Quebec in Hull Canada,
  ”Modelowanie zanieczyszczeń środowisk wodnych dla celów monitorowania przy użyciu metod teledetekcji”.

 

 • 21 kwietnia 2015r.
  mgr inż. Bogdan Harasymowicz-Boggio
  Instytutu Automatyki, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warzawska
  „Heurystyczne rozpoznawanie obiektów na scenie 3d”

 

 • 10 marca 2015r.
  Waldemar Pakos (ABB z Wrocławia)
  "FSMS - Functional Safety Management System”