Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Lista konferencji organizowanych i współorganizowanych przez IAiR


Konferencja Naukowo-Techniczna „Diagnostyka Procesów i Systemów”

Konferencja Naukowo-Techniczna „Diagnostyka Procesów i Systemów” stanowi krajowe forum wymiany informacji i doświadczeń specjalistów reprezentujących różne środowiska naukowe (automatyków, informatyków, mechaników elektryków, specjalistów inżynierii biomedycznej) w zakresie diagnostyki. Istotnym celem konferencji jest także integracja środowisk naukowych z inżynierami automatykami, technologami, energetykami zajmującymi się w przemyśle problemami rozpoznawania stanów awaryjnych i zabezpieczania procesów. Stwarza okazję do prezentacji osiągnięć w zakresie metod i systemów diagnostycznych, doświadczeń eksploatacyjnych, formułowania problemów teoretycznych i praktycznych.

Początkowo konferencja organizowana była pod nazwą „Diagnostyka Procesów Przemysłowych”, która to została zmieniona na obecną nazwę w 2007 roku.

Konferencja organizowana jest wspólnie z Instytutem Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wydziałem Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

 • I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Diagnostyka Procesów Przemysłowych” DPP’96
 • 10-12 czerwca 1996,  Podkowa Leśna k/Warszawy
 • Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej – organizator
 • Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania, Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze - współorganizator

 

 • II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Diagnostyka Procesów Przemysłowych” DPP’97
 • 8-11 września 1997,  Łagów k/Zielonej Góry
 • Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania, Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze - organizator
 • współorganizatorzy:
  • Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej
  • Katedra Systemów Automatyki Politechniki Gdańskiej

 

 • III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Diagnostyka Procesów Przemysłowych” DPP’98
 • 7-10 września 1998,  Jurata k/Gdańska
 • Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej - organizator
 • współorganizatorzy:
  • Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej
  • Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania, Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze

 

 • IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Diagnostyka Procesów Przemysłowych” DPP’99
 • 13-16 września 1999,  Kazimierz Dolny
 • Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej - organizator
 • współorganizatorzy:
  • Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania, Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze
  • Wydział Elektroniki  Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polsko-Niemieckie Seminarium dt. innowacji i postępów w hydraulice i pneumatyce

 • Pierwsze spotkanie naukowe o charakterze otwartego seminarium pt. „Serwomechanizmy elektropneumatyczne w automatyce i robotyce” jako impreza towarzysząca obchodom Dni Kultury Niemieckiej w Polsce
 • 20 października 1988, Warszawa

 

 • Drugie Polsko-Niemieckie Seminarium „Innowacje i Postęp w Hydraulice i Pneumatyce”
 • 16-17 września 1997,  Warszawa

 

 • Trzecie Polsko-Niemieckie Seminarium „Innowacje i Postęp w Hydraulice i Pneumatyce”
 • 16-17 września 1999,  Zakopane

 

 • Czwarte Polsko-Niemieckie Seminarium „Innowacje i Postęp w Hydraulice i Pneumatyce”
 • 20-21 września 2001,  Sopot

 

 • Piąte Polsko-Niemieckie Seminarium „Innowacje i Postęp w Hydraulice i Pneumatyce”
 • 18-19 września 2003,  Warszawa

 

16th CISM-IFToMM Sympozium on Robot Design, Dynamics, and Control

 • Konferencja międzynarodowa
 • 20-24 czerwca 2006
 • organizatorzy:
  • Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale MEL Politechniki Warszawskiej
  • Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej