Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

D Z I A Ł A L N O Ś Ć     N A U K O W A


 

Kierunki badań naukowych prowadzonych w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej:

Automatyka ciągłych procesów przemysłowych:

 • teoria sterowania, rozwój nowych algorytmów sterowania i identyfikacji, nowe metody badania stabilności układów
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji w systemach sterowania
  i nadzorowania procesów,
 • metody modelowania i symulacji procesów dynamicznych
 • algorytmy sterowania elementów wykonawczych automatyki
 • pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne układy pozycjonujące
 • projektowanie i badanie nowych systemów i urządzeń automatyki
 • projektowanie i aplikacja przemysłowych układów automatyki, układy automatyki o wysokich wymaganiach jakościowych, układy automatyki dla obiektów nietypowych

 

Robotyka mobilna i przemysłowa:

 • opis, analiza i optymalizacja działania robotów obejmujące zagadnienia modeli matematycznych kinematyki i dynamiki robotów oraz algorytmów sterowania dla robotów
 • systemy nawigacji robotów mobilnych
 • systemy wizyjne robotów, zagadnienia fuzji obrazów
 • metody i systemy monitorowania środowiska i planowania akcji w czasie rzeczywistym.
 • konstruowanie robotów mobilnych

 

Diagnostyka procesów przemysłowych i systemów mechatronicznych:

 • metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń
 • metody diagnozowania złożonych obiektów dynamicznych
 • systemy bieżącej diagnostyki procesów przemysłowych
 • diagnostyka wbudowana systemów mechatronicznych
 • układy automatyki tolerujące uszkodzenia
 • bezpieczeństwo układów sterowania

 

Inżynieria biomedyczna:

 • metody modelowania procesów zachodzących w tętnicach ludzkich
 • modelowanie zjawisk występujących w układach krążenia
 • systemy monitorowania i nadzorowania urządzeń wspomagających pracę serca