Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

ZWIEDZANIE INSTYTUTU

Zapraszamy do zapoznania się z Instytutem Automatyki i Robotyki. Chętnie oprowadzimy grupy 10-15 osobowe po uprzednim telefonicznym (22 849 96 16) lub e-mailowym (iair@mchtr.pw.edu.pl) uzgodnieniu terminu.