Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka ze stopniem magistra przygotowany jest do samodzielnego i twórczego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki, informatyki, mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, diagnostyki. Dzięki temu absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są poszukiwanymi i atrakcyjnymi pracownikami dla wszystkich branż przemysłu.

           

Absolwent potrafi:

 • rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu automatyki i robotyki,
 • uruchomić i projektować systemy automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,
 • rozwiązywać problemy związane z automatyzacją procesów produkcyjnych,
 • prowadzić prace badawcze z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, diagnostyki i automatyzacji badań eksperymentalnych,
 • opracować, wdrożyć i nadzorować eksploatację nowoczesnych urządzeń automatyki, systemów monitoringu i sterowania procesów przemysłowych,
 • rozwiązywać problemy konstrukcyjne maszyn manipulacyjnych i robotów, projektować ich układy sterowania oraz formułować warunki ich zastosowań w procesie produkcyjnym,
 • projektować zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy wytwarzania, konstruować specjalistyczne roboty i manipulatory oraz prowadzić prace badawcze z zakresu robotyzacji,
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

 

 Absolwent posiada:

 • wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych,
 • umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego,
 • umiejętności opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych; sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji,
 • przygotowanie do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych.
 • przygotowanie do podjęcia pracy zarówno w przemyśle, jak i w ośrodkach naukowo-badawczych oraz na wyższych uczelniach,