Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

REKRUTACJA

Politechnika Warszawska przyjmuje kandydatów na pierwszy rok studiów w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów. Kandydaci rejestrują się elektronicznie. Po zakwalifikowaniu się na I rok studiów należy złożyć oryginały dokumentów na wybrany przez siebie kierunek.

Informacje o wymaganych dokumentach oraz postępowaniu kwalifikacyjnym dostępne są na stronach internetowych:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

http://www.mchtr.pw.edu.pl/rekrutacja

         

Miejsce składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie:

Adres:    ul. Świętego Andrzeja Boboli 8

              02-525 Warszawa

              tel. (+48) 22 234 84 56