Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

SPECJALNOŚCI

Tylko na Wydziale Mechatroniki na kierunku Automatyka i Robotyka studenci mają wybór 3 specjalności:

 

  •  Automatyka

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i obsługi urządzeń automatyki i sterowania, klasycznych i komputerowych. Program kształcenia obejmuje sterowanie procesów przemysłowych, komputerowe systemy automatyki, diagnostyki i sztucznej inteligencji oraz podstawową wiedzę z zakresu robotyki; zapewnia także dobre przygotowanie informatyczne.

 

  •   Robotyka

Absolwenci otrzymują wykształcenie w zakresie projektowania, programowania i eksploatacji układów automatyki, robotów przemysłowych oraz mobilnych. Specjalność łączy zagadnienia integracji nowoczesnych układów napędowych (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych), układów sterowania, systemów sensorycznych, technik i systemów programowania oraz metod organizacji i sterowania produkcją.

 

  •  Informatyka przemysłowa

Instytut Automatyki i Robotyki przygotował studia pierwszego i drugiego stopnia (odpowiednio inżynierskie i magisterskie), których głównym zadaniem jest przekazanie wiedzy zarówno z dziedziny informatyki, jak i automatyki oraz robotyki, niezbędnej do opracowania, wdrażania oraz utrzymywania nowoczesnych systemów sterowania wraz z systemami towarzyszącymi.