Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK IAIR

O KIERUNKU

Instytut Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przygotował interdyscyplinarne studia, których głównym zadaniem jest przekazanie wiedzy z dziedziny automatyki, robotyki i informatyki.

Automatyka i Robotyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która zajmuje się zarówno teoretyczną, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących i inteligentnych systemów, samoczynnie kontrolujących funkcjonowanie obiektów przemysłowych i procesów technologicznych. Układy i systemy automatyki wkraczają niemal we wszystkie gałęzie gospodarki, przemysłu i nauki.

Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej zajął I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów 2014 miesięcznika "Perspektywy" w grupie automatyka i robotyka oraz mechatronika

 

SYSTEM KSZTAŁCENIA

Studia stacjonarne (dzienne) na Kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechatroniki są studiami bezpłatnymi prowadzonymi w systemie trójstopniowym:

Studia I stopnia - inżynierskie trwające 7 semestrów

Studia II stopnia - magisterskie trwające 3 semestry

Studia doktoranckie - trwające 8 semestrów

Wydział Mechatroniki oferuje także niestacjonarne (zaoczne) - płatne studia inżynierskie oraz uzupełniające magisterskie na kierunku Automatyka i Robotyka, które są realizowane w ramach tych samych specjalności jak na studiach magisterskich dziennych.

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE i SPECJALNOŚCIOWE

Absolwenci kierunku i specjalności otrzymują wszechstronne wykształcenie w zakresie metod opisu i projektowania układów sterowania dla różnych obszarów techniki.

Program studiów jest konsultowany przez Radę Przemysłowo-Programową, którą tworzą prezesi/dyrektorzy kilkunastu najważniejszych firm związanych z produkcją, projektowaniem i eksploatacją urządzeń i systemów automatyki. W planach studiów znajdują się także przedmioty specjalistyczne, których zadaniem jest pogłębianie wiedzy w wybranych obszarach, wynikających z tematyki pracy dyplomowej lub indywidualnych zainteresowań studenta.

Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe:

 • Aktuatoryka elektryczna
 • Aktuatoryka hydrotroniczna
 • Aktuatoryka pneumotroniczna
 • Diagnostyka procesów przemysłowych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Inżynieria procesów przemysłowych    
 • Komputerowe sterowanie procesami
 • Metody numeryczne AiR
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Modelowanie i symulacja układów dynamicznych
 • Podstawy automatyki                                                                                                
 • Podstawy systemów baz danych
 • Programowanie niskopoziomowe
 • Programowanie obiektowe C++
 • Programowanie w języku Java
 • Programowanie w systemie Matlab
 • Przetwarzanie sygnałów
 • Robotyka                                                                                                         
 • Robotronika
 • Sensoryka robotów
 • Sterowanie procesów ciągłych
 • Sterowanie procesami dyskretnymi
 • Sterowanie i programowanie robotów
 • Sterowniki programowalne PLC
 • Sieci przemysłowe
 • Systemy automatyki     
 • Systemy czasu rzeczywistego i sieci przemysłowych
 • Systemy DCS
 • Systemy SCADA
 • Technika mikroprocesorowa
 • Teoria i metody optymalizacji
 • Urządzenia Pomiarowe Automatyki
 • Urządzenia wykonawcze automatyki
 • Zasady budowy robotów
 • Widzenie Maszynowe
 • Wprowadzenie do algorytmów ewolucyjnych